مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

آشنایی با کنکور دکتری معماری و کنکور دکتری معماری اسلامی

مراحل آزمون:

1.ثبت نام: ثبت نام برای آزمون ورودی دکتری سال 1392 از روز سه شنبه 1391.9.7 آغاز و در ساعت 24 روز یکشنبه 1391.9.12 پایان می پذیرد.

الف) هر داوطلب بر اساس علاقه فقط می تواندد در یک کد رشته امتحانی (متناسب با مدرک فارق التحصیلی ) ثبت نام و در امتحانات مربوط شرکت نماید.

امتحانات:

1.تاریخ برگزاری آزمون: آزمون ورودی دکتری سال 1392 بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده ، انشاءالله  در صبح و بعدازظهر روز جمعه 1391.12.18 برگزار خواهد شد.

الف)سطح سوالات امتحانات اختصاصی حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیل دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در هر رشته،مطابق فهرست برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی و براساس ضرایب جدول صفحه بعد و مواد امتحانی مندرج در دفترچه صورت میگیرد.

2.نحوه پذیرش:

الف)معرفی اولیه داوطلبان: پس از برگزاری آزمون،کارنامه ای در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بر اساس آن اقدام به انتخاب رشته نموده و بر اساس کدرشته محل های انتخابی ،معرفی اولیه داوطلبان به صورت چند برابر،براساس 80 درصد نمره کل آزمون و 20 درصد معدل(میانگین وزنی معدلل کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه ای کهه این معدل تراز میشود)و با توجه به سهمیه داوطلب صورت خواهد گرفت.

ب)پذیرش نهایی داوطلبان: پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر اساس نتیجه آزمون کتبی و نتیجه مصاحبه(بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آیین نامه های مربوط)اولویت کد رشته محل های انتخابی و ظرفیت اعلام شده صورت خواهد گرفت.شایان ذکر است گزینش نهایی آزمون بر اساس 50 درصد آزمون کتبی و 50 درصد نمره مصاحبه انجام خواهد شد.