مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

منابع کنکور ارشد هنرهای ساخت

عنوان درس

عنوان کتاب

الویت بندی

زبان عمومی و تخصصی

Essential words for toefl

***

کتاب 504 لغت زبان عمومی                                                                          

****

1100 words you need to know

*****

delta

*****

زبان عمومی ارشد زیر ذره‌بین جلد اول (لغات)

****

زبان عمومی ارشد زیر ذره‌بین جلد دوم (گرامر)

****

لغت های انتهای کتاب های سازه ای دکتر گلابچی

*****

جزوه سازه های معاصر دکتر گلابچی  

***

فلش کارت زبان تخصصی معماری آکادمی تخصصی معماری

****

متن انگلیسی کتابهای ترجمه شده دکتر گلابچی

*****

کتاب زبان تخصصی آکادمی تخصصی معماری

*****

زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری، دکتر حسن رستگار پور

****

دروس فن ساختمان

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان

مبانی فیزیک ساختمان (2): تنظیم شرایط محیطی، زهرا قیابکلو

*****

مبانی فیزیک ساختمان (4): سرمایش غیرفعال، زهرا قیابکلو

*****

راهنمای طراحی اقلیمی، کسمایی

*****

تئوری نوین آسایش حرارتی، شاهین حیدری

****

سرمایش، گرمایش، روشنایی، کی نژاد

*

سیستم کنترل محیط زیست ،کی نژاد

***

تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری،  محمدرضا سلطاندوست

*****

طبقع­بندی تجهیزات و سیستم­ها، محمدرضا سلطاندوست

****

محاسبات  تأسیسات ساختمان، سید مجتبی طباطبایی

***

مبانی فیزیک ساختمان (1): آکوستیک، زهرا قیابکلو

*****

مبانی فیزیک ساختمان (3): نور و روشنایی، زهرا قیابکلو

*****

مبانی فیزیک ساختمان (5): نور روز، زهرا قیابکلو

*****

معماری و روشنایی، شاهین حیدری

****

آکوستیک در طراحی ساختمان ها، پروین نصیری

***

مباحث مقررات ملی 13، 14، 16، 18، 19

****

ایستایی و سیستمهای ساختمانی هنر و ساخت

جزوات ایستایی و سیستم‌های ساختمانی آکادمی تخصصی معماری

*******

مبانی سازه برای معماران

******

سازه در معماری

******

درک رفتار سازه ها

******

طراحی لرزه ای

*******

ساختمان های بتنی

****

ساختمان های  فولادی

****

استاتیک کاربردی

*

مقاومت مصالح کاربردی

*

سازه های مشبک فضایی

*

معمار+ مهندس= ساختار

*

سیستم های ساختمانی آینده

*

فناوری های نوین ساختمانی

***

پوسته ها و سازه های ورق تا شده

*****

سازه های پارچه ای کششی

****

ساختمان ها چگونه عمل می کنند؟

***

معماری بایونیک

*****

طراحی مفهومی ساختمان­های بلند

****

مبانی طراحی ساختمان­های بلند

*****

تعامل تکنولوژی و معماری، بررسی آثار نورمن فاستر

*****

طبیعت منبع الهام،  بررسی و نقد آثار سانتیاگو کلاتراوا

*****

معمار+مهندس=ساختار

**

سازه به مثابه معماری

**

معماری دیجیتال

****

معماری آرکی­تایپی (کهن­الگویی)

***

پل های ایران و جهان

*

جزئیات ارتقا دهنده معماری

*

ساختمان های بلند (دکتر عادلی)

*

مبانی طراحی معماری، تحلیل و اجرای سازه های فضاکار

**

دروس فن ساختمان

عناصرو  جزئیات ساختمانی


جزوه عناصر جزئیات آکادمی تخصصی معماری

*****

جزوه مصالح ساختمانی آکادمی تخصصی معماری

*****

فناوری نانو در معماری ومهندسی ساختمان، دکتر گلابچی

***

فناوری نوین ساختمانی، دکتر گلابچی

****

فن­شناسی معماری ایران، دکتر گلابچی

*****

جزئیات ارتقادهنده معماری ،دکتر محمود گلابچی زیر چاپ

*****

مدیریت کارگاهی

جزوه عناصر جزئیات آکادمی تخصصی معماری   

*******

مدیریت پروژه با رویکرد فناوری اطلاعات

***

نظریههای نوین در مدیریت پروژه

****

مدیریت استراتژیک پروژه

***

(کتی شوالب)

***

مدیریت استراتژیک

******

مدیریت صنعتی

****

برنامه ریزی و کنترل پروژه شیرمحمدی

*****

مبانی مدیریت پروژه

*****

سیستم های اجرای پروژه

***

طرح و ساخت

**

شرایط عمومی پیمان

*****

فهرست بها (ابنیه)

**

بخش نامه تعدیل

*

سایر بخش نامه ها

**

فناوری اطلاعات(IT)در مهندسی ساختمان

*

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

*

شرح عمومی خدمات مدیریت طرح

*

سیستم های اجرای پروژه در صنعت و ساختمان

*

مبحث 12 مقررات ملی

*

 

مواد و مصالح ساختمانی

جزوه خلاصه  بتن و سیمان دکتر سعیدی پور

*******

فناوری نانو در معماری و صنعت ساختمان

******

ساختمان های بتنی

******

ساختمان های فولادی

****

پوسته های و سازه های ورق تا شده

****

ساختمان ها چگونه عمل می کنند؟

****

فناوری های نوین ساختمانی

***

نشریه 55

****

سازه درمعماری

**

درک رفتار سازه ها

**

سازه های پارچه ای کششی

***

مبانی سازه برای معماران

***

طراحی لرزه ای برای معماران

***

مصالح پیشرفته (در دست چاپ)

******

سایر کتاب های سازه ای دکتر گلابچی (مطالعه با دید مصالحی)

***